Garanti

3D-illustration av garantiskylt med skiftnyckel och skruvmejsel

* Garantin omfattar både kompletta belysningsprodukter och komponenter.

* Genomsnittlig 3 års garanti, förlängning tillgänglig enligt krav.

* Gratis reservdelar omfattas av garantin.

* Returer inom 7 dagar och byten inom 30 dagar accepteras vid försäljning.

* Snabbt svar på alla frågor inom 12 timmar.

* Problemlösta och reparerade produkter skickas tillbaka inom 3 dagar efter mottagandet av dina returer.

Denna begränsade garanti gäller endast om VKS Lighting-produkten har installerats och använts under miljöförhållanden inom produktens normalt specificerade driftsområde.

Denna begränsade garanti gäller inte förlust eller skada på produkten som orsakats av: oaktsamhet;missbruk;missbruka;felhantering;felaktig installation, lagring eller underhåll;skada på grund av brand eller Guds handlingar;vandalism;civila störningar;strömstörningar;felaktig strömförsörjning;elektriska strömfluktuationer;korrosiva miljöinstallationer;inducerad vibration;harmonisk svängning eller resonans associerad med luftströmmens rörelse runt produkten;ändring;olycka;underlåtenhet att följa instruktionerna för installation, drift, underhåll eller miljö.

INGEN GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ELLER SÄRSKILT ÄNDAMÅL GER ELLER SKA UNDERFÖRSTÅS.INGA ANDRA GARANTIER GÄLLER.

Garantivillkoren som finns häri är den enda och exklusiva gottgörelsen för köparen av VKS Lighting-produkter och anger VKS Lightings hela ansvar och skyldighet gentemot sådan köpare.

GARANTIEN Ogiltigförklaras OM PRODUKTEN INTE ANVÄNDS FÖR DET ÄNDAMÅL FÖR SOM DENNA PRODUKT ÄR DESIGNET.

Om produkten är defekt kommer denna produkt att repareras eller bytas ut efter VKS Lightings val.Denna garanti är uttryckligen begränsad till reparation eller utbyte av produkten.Denna garanti ger kunden specifika juridiska rättigheter, som varierar från stat till stat och provins till provins.Ingen distributör, säljare, återförsäljare, återförsäljare eller annan representant har befogenhet att ändra eller modifiera denna garanti, varken muntligt eller skriftligt, i något avseende.