Kvalitetskontroll

Redan från början av företaget har VKS satt grundstenen i sin utveckling för att endast tillhandahålla den bästa kvaliteten, pålitliga, säkra och hälsosamma belysningsprodukter.Eftersom mer än ett decennium har passerat, har kvaliteten på våra produkter uppskattats och litats bäst av våra kunder.Vi säljer inte bara våra produkter, utan vi bidrar också med vår del till samhällets ljus.

I processen för produktproduktion har vi en uppsättning av våra egna kvalitetsinspektionsstandarder och -processer, med konstant temperatur- och fuktighetstestskåp, hög- och lågspänningstestbänkar, läckagetestare, ljusdistributionstestare, integrerande sfärer, åldringsbord och andra avancerade testutrustning, för att säkerställa att varje steg i produktkvaliteten är kontrollerbar.

Vår produktionsspårningsprocess är huvudsakligen uppdelad i fem systeminspektionsprocesser: inkommande material och inspektionsprocess, lagermottagnings- och leveransprocess, produkttillverkningsprocess, leveransprocess och eftermarknadsserviceprocess för att säkerställa kvalitet.

质检流程图